Praktikanter fortæller

Jeg har nu et sted at kalde hjem

“Jeg begyndte at arbejde i Cirkelines Æske i en meget svær periode af mit liv. En periode hvor jeg faktisk ikke kunne se hvordan tingene kunne blive bedre? Jeg havde været frygtelig syg både fysisk og psykisk og havde stort set opgivet nogensinde at få det anderledes. Noget i mig vidste dog, at jeg måtte gøre en indsats for at komme ud af min lejlighed for at være sammen med andre mennesker.

Gennem Kirken i Kulturcenteret på Drejervej, København NV., kom jeg i kontakt med genbrugsbutikken Cirkelines Æske. Det betød utrolig meget for mig at arbejde der samt den kontakt jeg fik med de dejlige medarbejdere. Der var altid tid til en snak over en kop kaffe. Det handlede ikke kun om at udføre arbejdet, men at blive taget godt imod. Jeg glemmer det aldrig!

Lige som jeg troede at tingene ikke kunne blive værre, så blev jeg hjemløs. Min lejlighed blev sagt op og samtidig blev der udstedt nye regler i kontanthjælpsloven. Ændringen i loven medførte at jeg mistede min kontanthjælp og med en måneds varsel blev jeg sat på den langt lavere integrationsydelse (som man får udbetalt hvis man ikke kan opfylde kravet om at have boet i Danmark de sidste 8 år).
Som tilbagevendende til Danmark efter mange år i England opfyldte jeg ikke dette krav. Jeg var stadig frygtelig syg, så havde ingen mulighed for at komme i arbejde på det tidspunkt. Det endte med at jeg tog til Jylland – først på et kristent herberg og derefter 5 måneder på et forsorgshjem. Her kom jeg i kontakt med min familie i Danmark som sluttede op om mig og tingene begyndte derefter ligeså langsomt at vende.

Jeg begyndte endvidere at få den rigtige hjælp fra kommunen, deriblandt en midlertidig lejlighed med døgnbostøtte fra en fantastisk pige. Pigen har været lidt som en beskyttende engel og hun har samtidig hjulpet mig med at genfinde nyt livsmod. Da det så ud til at jeg var i fare for igen at blive hjemløs skete endnu et mirakel, og med min families hjælp fandt jeg en utrolig dejlig lejlighed her i en by i Jylland. Endelig har jeg egen fast bolig, et hvor jeg kan få lov at blive, efter mange år i midlertidige boligforhold.

Jeg har lært at hjemløshed kan ramme alle! Sygdom og uforståelige ting kan komme ind over ens liv – man lever da som i en tåge. Det der betyder noget når man ser tilbage, det er andre menneskers venlighed, forståelse og hjertevarme. Cirkelines Æske er en fantastisk butik med en inspirerende stemning, og er et godt sted at begynde, hvis man har brug for at kickstarte livet eller tage det første skridt til at få ændret noget i sit liv til det bedre.

Tak Cirkelines Æske!

Tidligere praktikant, nu frivillig
“Jeg er meget glad for at være med i Cirkelines Æske. Det er rart at være der, det er det ikke altid andre steder. Tværtimod. Manger steder tager de ikke hensyn til personen.
Hvis jeg ikke var kommet igang i Cirkelines Æske, ville jeg nok få en depression igen, og bare sidde derhjemme.”

Frivillig i butikken samt med i samtalegruppe
“At være med i en samtalegruppe og hjælpe til i Cirkelines Æske, har hjulpet mig i en svær tid, hvor der samtidig er blevet lyttet til mig og jeg er blevet fortalt, at jeg er god nok og kan være mig selv. Det betyder mere end man aner og giver noget positivt ind i hverdagen og ikke mindst gode oplevelser sammen med dejlige mennesker med deres forskelligheder. Det ville jeg ikke have været foruden. Det betyder alt i min situation.”